در حال بارگذاری ...
شنبه 29 مهر 1396

کار آفرینی

روز یکشنبه مورخ 96/4/25 جناب آقای مهندس پور رستمی از مشاوران عالی وزارت نفت به اتفاق هیئت همراه از دانشکده های فنی و حرفه ای شهید شمسی پور ( شماره دو پسران تهران ) ، دکتر شریعتی ( شماره یک دختران تهران ) و انقلاب اسلامی ( شماره یک پسران تهران ) بازدید بعمل آوردند . ایشان در بازدید از کلیه کارگاهها و آزمایشگاههای مذکور با مهارت ها و توانمندی های دانشگاه فنی و حرفه ای آشنا شده و نظرات خود را طی نشستی که با مسئولین این مراکز داشتند در خصوص ایجاد کارآفرینی و کسب و کار ارائه فرمودند . 

نظرات کاربران