در حال بارگذاری ...
شنبه 29 مهر 1396

بازدید آقای دکتر یزدانیان از دانشکده ی فنی و حرفه ای شهید منتظری مشهد

 بازدیدآقای دکتریزدانیان ازدانشکده ی فنی وحرفه ای شهید منتظری مشهد

دانشکده ی فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی در روز شنبه مورخه 31 تیرماه 1396؛افتخارمیزبانی جناب آقای دکتریزدانیان،مدیرکل محترم حراست و مشاورسرپرست دانشگاه فنی وحرفه ای را داشت. در این بازدید؛ آقای دکتر یزدانیان در طی نشستی صمیمی با ریاست دانشکده ی فنی شهید محمد منتظری  به تعاملات فی مابین حراست و رؤسای دانشکده ها و آموزشکده ها اشاره نمودند  و  در مباحث افزایش ضریب امنیت و آرامش همکاران ،استفاده ازپتانسیل های دانشکده های فنی، ارتقای سطح علمی و عملی دانشجویان و اساتید و  نیز افزایش درآمدهای اختصاصی توسط ایشان؛ راهکارهای مفید و کاربردی ارائه گردید. 

نظرات کاربران