در حال بارگذاری ...
شنبه 29 مهر 1396

تقدیر و تشکر بسیج دانشجویی از حضور دکتر یزدانیان در اردوی جهادی


 اخیرا اردوی جهادی با ۲۰ نفر از دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای در چند منطقه محروم خراسان جنوبی برگزار کردیم که دکتر یزدانیان مدیرکل حراست دانشگاه فنی و حرفه ای نیز همراه با دانشجویان در این اردوی جهادی شرکت کردند.
وی افزود:هدف از برگزاری اردوهای جهادی این است که دانشجویان بیشتر خودشان را بشناسد تا اینکه بخواهند صرفاً دیواری بکشند و یا کاری پیش برود و در کنار این هدف اصلی در مناطق محروم نیز کمکی می‌شود و همچنین جهادگران با مناطق محروم آشنا می‌شوند.
فرمانده پایگاه بسیج دانشگاه ابن حسام یادآور شد: بسیج دانشگاه ابن حسام امسال سه اردوی جهادی 10روزه در مناطق محروم خراسان جنوبی برگزار کرده است.
نخعی بیان داشت: اردوهای جهادی معمولاً با یک هدف خاصی برگزار می‌شود که از قبل مشخص است،همانند ساخت یک حسینیه یا یک مسجد اما زمانی که جهادگران به مناطق اعزام می‌شوند به مردم روستا نیز کمک می‌کنند حال این کمک به صورت ساخت خانه و یا کمک در کارهای کشاورزی می‌باشد.
وی در خصوص ساماندهی اردوهای جهادی افزود: اردوهای جهادی اگر سازماندهی شود وضعیت بهتری پیدا می‌کند برای نمونه هفته پیش برای اردوی جهادی به مکانی رفتیم که از نظر ما روستای محرومی نبود و علارقم اینکه از قبل مکانمان مشخص شده بود اما لحظات آخری گفتند به آن روستا برویم.
فرمانده پایگاه بسیج دانشگاه ابن حسام با بیان اینکه در حال حاضر طرحی آمده است که قبل از رفتن به منطقه محروم آنجا شناسایی می‌شود، گفت:
اینکه مسئولی فقط به روستای خودش برسد و و جهادگران را به روستای خودش بفرستد باعث می‌شود که دیدم مردم نیز به بسیج عوض شود زیرا زمانی که می‌بینند گروه‌های جهادی فقط به روستا یا روستا‌های خاصی میروند که مسئولی از آن روستا می‌باشد دیدشان نسبت به بسیج و گروه‌های جهادی بد می‌شود.
نخعی در خصوص استقبال مردم از جهادگران بیان‌داشت: خوشبختانه رفتار بسیجی‌های ما به گونه‌ای است که مردم را جذب می‌کند و هر جا که می‌رویم مردم حتی کسانی که مخالف ما هستند زمانی که می‌بینند جوانان ما دارند برای روستایشان کاری می‌کنند خودشان و جوانان آن روستا با ما جهادگران همکاری می‌کنند.
وی ادامه داد:  مثلا ممکن است حسینیه ای در روستایی باشد که کسی از مردم سراغ آن نرفته باشد  ولی زمانی که نیروهای بسیج برای ساخت و تکمیل آن حسینیه شروع به کار می‌کنند خود مردم نیز می آیند کمک می‌کنند تا کار پیش برود لذا اردوهای جهادی صرفا 20نفر جهادگر نیست و مردمی میباشد.
فرمانده پایگاه بسیج دانشگاه ابن حسام ضمن تاکید مجدد بر ساماندهی اردوهای جهادی افزود:همانطور که دکتر یزدانیان در جمع جهادگران حضور یافتندخوب است که دیگر مسئولین نیز در اردوهای جهادی به مدت یک هفته یا دو هفته حضور یابند زیرا با دیدن مناطق محروم از نزدیک قاعدتا در روحیه کاری آنها تاثیر گذار خواهدبود و همچنین این حضور برروحیه جهادگران نیز تاثیر مثبت دارد.

نظرات کاربران