در حال بارگذاری ...
شنبه 29 مهر 1396

همایش مشترک حراست ها و مدیران دانشگاه فنی و حرفه ای استان اصفهان در گلپایگان برگزار شد.

 

 

 

دکتر یزدانیان در همایش مشترک رؤسای دانشکده ها و آموزشکده های استان اصفهان و مدیران حراست ها با بیان دیدگاه  وزیر محترم اطلاعات مبنی بر اینکه باید امنیت  همراه با لبخند و رضایت باشد و ارعاب امنیتی فقط برای دشمنان اسلام است. مدیران و حراست ها را به همکاری و تعامل و ایجاد فضا و بستر مناسب کار و فعالیت توصیه کرد.

دکتر یزدانیان با اشاره به ظرفیت های فوق العاده دانشگاه فنی و حرفه ای به ویژه در حوزه منابع انسانی و دارا بودن هیأت علمی و بدنه کارشناسی قوی و توانمند، لازمه رشد و ارتقاء دانشگاه را ، گسترش فضای همدلی و همکاری ذکر کرد.

 

دکتر یزدانیان مشاور رئیس و مدیرکل دفتر مرکزی حراست که به گلپایگان سفر کرده است با تبیین ظرفیت های بالقوه ایرانیان خارج از کشور تأکید کرد:

 با همکاری و تعامل رؤسا و حراست ها، زمینه بهره گیری از ظرفیت های گوناگون هم شهریان مقیم خارج منطقه خود را فراهم کنید.

صرفاً به دنبال جذب کمک های مالی هم شهریان مقیم خارج منطقه خود نباشید. می توانید با دعوت از کارآفرینان ایرانی خارج از کشور، زمینه اشتغال دانش آموختگان دانشگاه ها را فراهم نمایید.

دکتر یزدانیان افزود: تسهیل مشارکت ایرانیان خارج از کشور در توسعه همه جانبه ایران اسلامی، از سیاست های کلی برنامه های توسعه است و دانشکده های فنی و حرفه ای می توانند نقش بارزی در تسهیل فرایند جذب نخبگان، متخصصان و کارآفرینان ایرانی مقیم خارج داشته باشند.

یزدانیان با اشاره به ایجاد صد هزار شغل با هر یک میلیارد دلار جذب سرمایه از بین مقیمین خارج از کشور گفت : رؤسای محترم دانشکده ها با همکاری حراست، همشهری های مقیم خارج از کشور خود که فاقد سابقه امنیتی موثر می باشند را شناسایی و ضمن برقراری ارتباط حسنه، زمینه بازگشت و مشارکت آنان در توسعه شهر و منطقه خود را فراهم نمایند.

ایشان افزود: لازمه هرگونه جذب مقیمین خارج از کشور و توسعه شهرستان ها، ایجاد محیطی امن و آرام و پرهیز از هرگونه تنش و ناآرامی است که این امر در سایه حسن ظن، خوش بینی و تعامل مناسب مدیران و حراست ها محقق خواهد شد.

نظرات کاربران