در حال بارگذاری ...
شنبه 29 مهر 1396

دکتر یزدانیان در نامه ای به ریاست محترم دانشگاه از پرداخت مانده مرخصی انتظامات تقدیر و تشکر نمود.

هفته گذشته مقارن عید سعید غدیر،  با موافقت  دکتر شمس بخشی از مانده مرخصی انتظامات دانشگاه پرداخت گردید. این در حالی است که مشکلات بودجه ای دانشگاه در سال های اخیر، همواره مانعی در پرداخت مبلغ مذکور بوده است.

پس از واریز مبلغ مذکور، تماس های مکرری از آموزشکده ها و دانشکده های استان ها  با دفتر مرکزی صورت گرفته و همکاران حراست و انتظامات مراتب تشکر ویژه خود را به اداره کل حراست و دفتر ریاست دانشگاه اعلام نمودند.

برخی استان ها نیز مکاتباتی در این زمینه داشته اند.

دکتر یزدانیان مراتب قدردانی همکاران را به ریاست محترم دانشگاه ابلاغ و از ابراز لطف ایشان به قشر زحمت کش و خدوم انتظامات تشکر نمود.

نظرات کاربران