در حال بارگذاری ...
شنبه 29 مهر 1396

یک پژوهش و درسی برای مسئولین فرهنگی دانشگاه هاـخویشتن داری جنسی
حمیدیزدانیان[1]  

یکی از دانش آموختگان رشته ی روانشناسی[2] درسالهای اخیرپژوهشی باعنوان "نقش عزاداری محرم در خویشتن داری جنسی دانشجویان"انجام داده که نتایج آن درپایگاه های علمی فضای مجازی وجوددارد و برای دست اندرکاران حوزه فرهنگی دانشگاه ها، قابل تامل و درخور توجه است.

در این پژوهش104  نفر از دانشجویان پسر دانشگاه‌های تهران انتخاب شدند. و پرسشنامه هایی در اختیار آنان قرار گرفت. نیمی از این دانشجویان (52 نفر) افرادی بودند که تصمیم به شرکت در مراسم عزاداری ماه محرم را داشتند و این عمل را در دو سال پیاپی نیز انجام داده بودند. و گروه دیگر (52 نفر) کسانی بودند که تصمیم جدی برای شرکت در مراسم عزاداری ماه محرم را نداشتند و سال‌های گذشته نیز به این مراسم اعتنای خاصی از سوی آنان نبوده است. پرسشنامه مربوطه در دو مرحله به فاصلة یک ماه (ده روز قبل از ماه محرم و بیستم محرم) دربارة هر 104 نفر اجرا شد. نتایج نشان دادند نمرة خویشتن‌داری جنسی گروه اول در بیستم محرم در مقایسه با ده روز قبل از محرم به طور معناداری بیشتر بود، ولی این تفاوت معنادار در گروه دوم مشاهده نشد.

با انقلاب جنسی در غرب و گسترش آزادی‌های بی حد و حصر فردی در حوزه مسایل جنسی، انبوهی از فیلم‌ها، تصاویر، کلیپ‌ها و نشریات سکسی به بازار غرب عرضه شد که قشر دانش آموز و دانشجو، مشتریان اصلی این محصولات هستند. طبق بررسی های علمی، این آزادی‌های افراطی، به رشد آمارهای نگران‌کننده تجاوز جنسی، خشونت، طلاق، بارداری دختران و افزایش سقط جنین‌های غیرقانونی انجامیده است. به علاوه، نوجوانان و جوانان با تصوراتی نادرست و غیرواقعی وارد زندگی خانوادگی آینده می‌شوند که این امر نیز به سایر مشکلات موجود می‌افزاید.

جویس مارکل ، نویسنده آمریکایی که نگران آزادی های فردی بیش از حد جنسی در جامعه آمریکاست می گوید:

 "همیشه برای من این سؤال مطرح بوده است که آیا تنها من از وضعیت کنونی جامعه احساس عذاب می‌کنم و یا اینکه ما شاهد فضایی منفی و خطرناک در ارتباط با مقوله سکس در سراسر کشور آمریکا هستیم؟"

جویس مارکل می افزاید:

"یک‌ نـکته‌ قـابل توجه دیگر این است که زوج‌های جوان امروز، علی‌رغم‌ اینکه ممکن است خود را خوشبخت در عشق بدانند، اما در سراسر زنـدگی خـود، بـا احساس عدم رضایت‌ و نادیده‌انگاری‌ روبه‌رو‌ هستند. شاید یکی از دلایل ایـن وضعیت، این حقیقت باشد که‌ آنان‌ تصاویر‌‌هالیوودی روابط جنسی را به عنوان ایده‌آل خویش برگزیده‌اند. آنان نمی‌دانند که حـرکاتی کـه در فـیلم‌ها‌ می‌بینند‌، مشابه‌ آن اتفاقی نیست که در یک ارتباط جنسی واقعی روی می‌دهد."

 شیوع بیماری های مقاربتی، افزایش بارداری های ناخواسته در نوجوانی، افزایش فرزندان نامشروع و بی سرپرست، افزایش نگرانی های خانواده ها، نوجوانان و جوانان، کاهش ازدواج و تشکیل خانواده، سست شدن بنیان خانواده ها، کاهش جمعیت و پیر شدن آن و ... از مهم ترین آثار و پیامدهای بی بند وباری جنسی است. و بالعکس در خویشتن داری جنسی و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب فواید معتنابهی مترتب است.

در حال حاضر، قریب به 5 میلیون دانشجو در بیش از 2600 دانشگاه و مرکز آموزشی در کشور مشغول به تحصیل می باشند. دولت ها در سال های گذشته اهتمام ویژه ای به رفع دغدغه های فرهنگی داشته اند. فعال سازی و کمک به تشکل های فرهنگی خودجوش دانشجویی، برگزاری اردوهای فرهنگی، توسعه و تجهیز و برنامه ریزی در مساجد دانشگاه ها و برخی اقدامات متولیان فرهنگی در دانشگاه ها از نهاد رهبری، بسیج، جهاد دانشگاهی و ... گرفته تا اقدامات انفرادی ارزنده برخی استادان، همه و همه در تلاش برای بهبود و ارتقاء وضعیت فرهنگی نسل جوان میهن اسلامی می باشند. لکن به نظر می رسد بر اساس پژوهش استنادی این یادداشت و سایر پژوهش های علمی در دسترس، مناسبت های مذهبی نظیر محرم و صفر، فرصت استثنایی در اختیار متولیان فرهنگی دانشگاه ها گذاشته است تا با برنامه ریزی های بهینه و مطلوب، گام های ارزشمندی در راستای ایمن سازی نسل جوان از آفات و بلیات پرتعداد و ناخوشایند این مقطع زمانی بردارند. 

خوشبختانه نگاهی گذرا به اغلب دانشگاه های کشور، گویای توجه بسیار خوب دست اندرکاران فرهنگی دانشگاه ها به برگزاری مراسمات عزاداری در ایام محرم است ولی با توجه به وسعت هجمه ها و مشکلات عدیده موجود، تلاش و تحرک ویژه تری را می طلبد.  

 

[1] - مشاور رئیس و مدیرکل دفتر مرکزی حراست دانشگاه فنی و حرفه ای کشور

[2] - نصیر عابدینی