در حال بارگذاری ...
شنبه 29 مهر 1396

درباره حراست

به نام خدا

امنیت  از مقوله­ هایی است که همگام  با تحول ­های صورت­ گرفته درجوامع بشری، تغییریافته و بر پیچیدگی­ ها وظرافت ­های آن افزوده شده است. برداشت  و تعبیری که انسان­ ها  از مفهوم امنیت دارند، رابطه مستقیمی با سطح توسعه­ یافتگی جامعه، جهان ­بینی و نوع نگرش به موضوع­ ها، میزان برخورداری از جنبه ­های رفاهی، باورها و ارزش­ های مذهبی،مالی، اخلاقی وعرفی و نیز شرایط زمانی و مکانی دارد.

همانگونه­ که عقل انسان وجوب بهره­ مندی از نظم و ایجاد نظام  را ضروری می­ داند، همواره هرج ومرج  و فساد و ناامنی وظلم را تقبیح می­ کند.

اسلام نیز بعنوان کامل ­ترین دین درباره ­ی مباحث امنیتی، فایده ولزوم آن، نظرات گسترده­ ای بیان نموده است.ارزش تأمین امنیت در اسلام به قدری مقبول است که به انحاء مختلف درباره­ ی تشکیلاتی که حراست از آن  را  به  عهده می­ گیرد، سخن  رانده  شده ­است.

 فقدان امنیت با غیرطبیعی جلوه دادن وضعیت نمود پیدا می­ کند. ناامنی، عاملی است که تعادل را بر هم می زند، خواه از نوع روانی، جسمی، اجتماعی ، اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی یا سیاسی و...باشد که به­ تبع  آن اختلال در عملکرد فردی، ساختار و روابط سازمانی، امنیت شغلی وتحصیلی، ارتباطات اجتماعی و نیز  ناپایداری  و عدم ثبات در تصمیم­ گیری­ ها و... را به دنبال خواهد داشت که البتّه تأثیرمتقابل بر یکدیگر دارند و در اصل تجزیه ­نا­پذیرند. درفضای بی ­تعادلی وعدم­ آسایش، کلیدواژه ­ی توسعه وپیشرفت در روند فعالیت­ ها  قابلیت بروز وظهور را نخواهدیافت.  موفقیت جوامع بشری دردستیابی به نتایج تلاش­ های اقتصادی وصنعتی مرهون برقراری امنیت بوده و بدون آن هیچ دستاوردی درانتظار نخواهد بود.

ساختار تشکیلاتی حراست  نیز به منظور تأمین امنیت در چارچوب تعریفی ابلاغی هم­سو  با رویکرد مأموریت سازمان ایجاد­می­ گردد.  در این راستا شناسایی خلل­ ها ، آسیب پذیری ­ها، موانع  وارائه ­ی راهکارهای مناسب پیشگیرانه منطبق با قوانین در مشاوره­ ها واخذ تصمیمات بهنگام درتسهیل سازی روند پیشبرد اهداف سازمان از وظایف حراست دستگاه­ ها می باشد.

حراست دانشگاه فنی وحرفه ­ای نیز با توجه به گفتمان غالب ترویجی دانشگاه در انجام مأموریت تعریف شده،- ارزش مداری تولید و ارتباط تنگاتنگ  با صنعت- ، مرجع راهکار­های امنیتی خود را براساس فراهم­ نمودن محیطی آرام، با نشاط، مولد و اشتغال ­زا  قرار داده است. در این مسیر کمک به شناسایی موانع و حلقه­ های مفقوده می تواند راهگشا باشد. بهره ­مندی از نظرات وپیشنهادات  اساتید فرهیخته، دانشجویان مستعد وخلاق راهنمای خوبی برای چگونگی پیمایش این مسیرخواهد بود. بر این اساس ساختار حراست دانشگاه متناسب با ارزش ­های سازمان در راستای تحقق اهداف، سازماندهی شده است.

نظرات کاربران