در حال بارگذاری ...
شنبه 29 مهر 1396

حفاظت فیزیکی

 • نظارت بر ورود وخروج کارکنان وارباب رجوع
 • نظارت برورود وخروج کالا و وسایل نقلیه
 • کنترل ونظارت برحفاظت فیزیکی ساختمان­ های موجود درمرکز
 • نظارت برعملکرد نگهبانان سازمان مرکزی ومراکزتابعه
 • کنترل ونظارت سیستم­ های امنیتی واعلام حریق وسایر اقدامات پدافند غیرعامل
 • تهیه ­ی تجهیزات ولباس فرم برای نگهبانان
 • برگزاری جلسات آموزشی نگهبانان
 • طراحی وتدوین طرح­ های حفاظت فیزیکی
 • تهیه ­ی شناسنامه­ ی محیطی واطلاعات فیزیکی اموال،تأسیسات و...
 • نظارت برنصب وبهره ­برداری حفاظت الکترونیک
 • تهیه وارسال بخشنامه ودستورالعمل­ های حفاظت فیزیکی

نظرات کاربران