در حال بارگذاری ...
شنبه 29 مهر 1396

حفاظت کارکنان

 • بررسی درخواست وانجام استعلام برای انتخاب مشاغل حساس وافراد برای ارتقاء پست سازمانی
 • مشاوره ورسیدگی به شکایات کارکنان حراست وسایر پرسنل
 • تشکیل پرونده ­ی حراستی وبایگانی، بازبینی پرونده­ ها وارزیابی
 • پیگیری و پاسخ به استعلامات دانشجویی، ارتباط ومکاتبه با مراکز وسازمان­ های ذیصلاح پیرامون اموردانشجویی
 • پیگیری ونظارت برفعالیت­ های مختلف فرهنگی دانشجویان مراکزتابعه
 • پیگیری ونظارت برفعالیت تشکل­ ها، نشریه ­ها وانجمن ­های دانشجویی
 • انجام مکاتبات وپیگیری­ های لازم درخصوص مسائل دانشجویی با مراکزتابعه ومراجع ذیصلاح
 • تهیه­ ی بانک­ های اطلاعاتی تشکل ­های دانشجویی، نشریات دانشجویی
 • پیگیری ورسیدگی به شکایات دانشجویان
 • دریافت اخبار، گزارشات وصحت اخبار
 • تهیه ­ی بولتن خبری بصورت آمارماهیانه
 • تحلیل وبررسی اخبار وتهیه­ ی گزارش­ های لازم
 • ارجاع اخبار دریافتی به واحدهای مربوطه وپیگیری اقدامات صورت­ گرفته
 • دریافت گزارش فعالیت ­های مراکزآموزشی
 • شرکت درکلاس­ های آموزشی مصوب سازمان حراست کل کشور
 • ارتباط با هیأت رسیدگی به تخلفات اداری وگزینش
 • ارتباط ومکاتبات بامراکز وسازمان­ های ذیصلاح وپاسخ استعلام سایر دستگاه­ ها
 • تشکیل وتکمیل پرونده­ های مسافران  خارج ازکشور کارکنان
 • پیگیری واجرای بخشنامه ­ها ودستورالعمل­ های حفاظتی مربوطه
 • تهیه­ ی فهرست مشاغل حساس دانشگاه

نظرات کاربران