در حال بارگذاری ...
شنبه 29 مهر 1396

حفاظت فناوری و اطلاعات

  • ارائه ­ی مکانیسم­ ها، روش­ ها وابزارهای کنترلی نظارتی موردنیازحوزه­ یIT
  • تعیین صلاحیت افراد وشرکت­ های همکار ومجری فعال درحوزه­ یIT  براساس ضوابط مراج ذیصلاح ونظارت برآنها
  • همکاری با کمیته ­ی مدیریت امنیت اطلاعات(ISMS)
  • بررسی آسیب­ پذیری­ های وسایل دیجیتالی مورد کاربرد در دانشگاه
  • پیگیری تولید و یا دسترس پذیری ­بانک­ های اطلاعاتی موردنیاز حوزه ­ی حراست سازمان
  • توانمندسازی همکاران حراست درراستای پایش وکسب اطلاعات موردنیاز در حوزه­ یIT ونقش­ آفرینی درفضای مجازی درهنگام لزوم
  • تدوین وپیگیری اجرای برنامه ­های آموزشی کارکنان در راستای فرهنگ­ سازی واطلاع ­رسانی لازم در زمینه ­یIT درچارچوب دستورالعمل­ های ابلاغی
  • تدوین وابلاغ طرح، بخشنامه، ضوابط ومستندات فنی عملیاتی امنیتی براساس خط مشی­ های تنظیمی برگرفته شده از سیاست­ های سندراهبردی افتا ودستورالعمل­ های ابلاغی درراستای رفع نیازمندی ­های حفاظتی­ امنیتی دانشگاه

نظرات کاربران