در حال بارگذاری ...
شنبه 29 مهر 1396

پدافند غیر عامل

اداره ­ی خبر وپدافندغیرعامل

  • ارزیابی اخبار جهت تهیه­ ی نقشه راه درپدافند غیرعامل
  • تهیه ­ی شعارها وهشدارهای حفاظتی در حوزه­ ی پدافندغیرعامل
  • دریافت نظرات وانتشارات وگزارشات مردمی ازطریق ستادخبری حراست
  • تشکیل کمیته ­ی مدیریت بحران

نظرات کاربران